กรอกอีเมลเพื่อรับข่าวสาร
 

 

 

 

ร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์

 
   
   
 
ข่าวและบทความ
 
 
การปฐมนิเทศและมอบตัวนักเรียน ระดับชั้นม.1 และม.4 อ่าน: 0
การเยี่ยมนักเรียนฝึกงาน อ่าน: 0
การสอบเข้าศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีกา อ่าน: 0
ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 256 อ่าน: 0
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ ระดับชั้นมัธยมศึกษา อ่าน: 0
📣 ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างวิชาภาษาอังกฤษ 1 อั อ่าน: 0
กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลา อ่าน: 0
กิจกรรมมอบทุนเสมอภาคกลุ่มช่วงชั้นรอยต่อ อ่าน: 0
แสดงความยินดีกับดร.อรชพร มีพัฒน์ ผู้บริหารต้นแบบที่มีศั อ่าน: 0
ขอบคุณตัวแทนศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน โคกหนองนา หมู่ อ่าน: 0
กิจกรรมประเมินผลงานเชิงประจักษ์โครงการสถานศึกษาสีขาว ปล อ่าน: 0
กิจกรรมการฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 อ่าน: 0
กิจกรรมมอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน อ่าน: 0
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ประจำปีการการศึกษา 2565 อ่าน: 0
กิจกรรมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างโรงเรียน อ่าน: 0
กิจกรรมแนะแนวสัญจรการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2566 อ่าน: 0
กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2566 อ่าน: 0
กิจกรรมวันวิชาการ "KSB OPen House 2023" จุดประกายฝัน สู อ่าน: 0
กิจกรรมการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมและชี้แจงแนวทางตามโครงก อ่าน: 0
กิจกรรมฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ อ่าน: 0
 
 
หมู่ที่ 2 ตำบลควนสุบรรณ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
©2014 by ksb-spm11.com