กรอกอีเมลเพื่อรับข่าวสาร
 

 

 

 
   
   
 
ข่าวและบทความ
 
 
กิจกรรมแนะแนวสัญจรการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2566 อ่าน: 0
กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2566 อ่าน: 0
กิจกรรมวันวิชาการ "KSB OPen House 2023" จุดประกายฝัน สู อ่าน: 0
กิจกรรมการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมและชี้แจงแนวทางตามโครงก อ่าน: 0
กิจกรรมฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ อ่าน: 0
ประกาศรับนักเรียนประจำปีการศึกษา 2566 อ่าน: 0
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 อ่าน: 0
กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ อ่าน: 0
กิจกรรมแสดงความยินดีกับคุณครูธมลวรรณ ไหมละเอียด อ่าน: 0
กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ อ่าน: 0
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ยกย่องเชิดชูเกียรติ การบริหาร อ่าน: 0
กิจกรรมอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษาบูรณาการค่า อ่าน: 0
กิจกรรมนิเทศการจัดการเรียนรู้สู่สมรรถนะด้วยการจัดการเรี อ่าน: 0
กิจกรรมทัศนศึกษา เนื่องในโอกาสวันวิทยาศาสตร์ อ่าน: 0
กิจกรรมถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี อ่าน: 0
ร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับรางวัล ครูดีไม่มีอบา อ่าน: 0
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ อ่าน: 0
การมอบเครื่องคอมพิวเตอร์จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตสาขาบ้านดอนแ อ่าน: 0
ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 11 ประจ อ่าน: 0
กิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือ โครงการเทอดพระเกียรติพระบรมว อ่าน: 0
 
 
หมู่ที่ 2 ตำบลควนสุบรรณ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
©2014 by ksb-spm11.com