กรอกอีเมลเพื่อรับข่าวสาร
 

 

 

 ลงนามถวายพระพร

 

 
   
   
 
ข่าวและบทความ
 
 
ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ของนักเรียน อ่าน: 0
กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที อ่าน: 0
กิจกรรมเยี่ยมบ้านในรูปแบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึก อ่าน: 0
การจัดกิจกรรมโครงการตำรวจประสานโรงเรียน "1 ตำรวจ 1 โรงเ อ่าน: 0
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถา อ่าน: 0
การนิเทศการเรียนการสอนออนไลน์ อ่าน: 1
ดำเนินการแจกเงินเยียวยาตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทา อ่าน: 0
ดำเนินการตรวจรับพัสดุ รายการงบครุภัณฑ์งานไม้ งานเกษตร อ่าน: 0
กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดรูปแบบออนไลน์ อ่าน: 0
แสดงความยินดีท่านประพัทธ์ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเ อ่าน: 0
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษ อ่าน: 0
การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธด้วยก อ่าน: 0
จัดนิทรรศการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ณ ห้องประชุมชลธี อ่าน: 1
การนิเทศชั้นเรียนออนไลน์และนําเสนอผลการปฏิบัติที่เป็นเล อ่าน: 1
การนิเทศติดตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรม อ่าน: 2
ประชุมเพื่อปรึกษาหารือเรื่องการขอความร่วมมือจากอำเภอบ้า อ่าน: 0
กิจกรรมวันภาษาไทย มิติใหม่แห่งโลกออนไลน์ อ่าน: 0
การขยายเวลาจัดการเรียนการสอน รูปแบบออนไลน์ ( Online ) อ่าน: 0
จัดประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาครั้งที่ 10 ผ อ่าน: 2
การประชุมผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้นผ่านระบบทางไกล อ่าน: 0
 
 
หมู่ที่ 2 ตำบลควนสุบรรณ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
©2014 by ksb-spm11.com