เข้าสู่ระบบสมาชิก
User Name
  Password
    สมัครสมาชิก
    ลืมPassword
   
 

                   กิจกรรมโครงการสาธารณสุข 100 ปี หมออนามัยห่วงใยประชาชนฯ

         ในศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 เวลา 10.00 -15.00 น. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลควนสุบรรณได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการสาธารณสุข 100 ปี หมออนามัยห่วงใยประชาชน สร้างชุมชนปลอดขยะ ร่วมขจัดภัยไข้เลือดออกและโรคมาลาเรีย พ.ศ. 2561 ซึ่งมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เข้าร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมไพลิน โรงเรียนควนสุบรรณวิทยา โดยมีคุณสันติสุข โรจชีวะ คุณอนุวัฒน์ หนูคง นักวิชาการสาธารณสุข และคุณคมคาย นาคทุ่งเตา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ ในเรื่องการสื่อสาร 3 เก็บ 3 โรค การรณรงค์จัดการขยะในครัวเรือนและชุมชน เพศศึกษาและการวางแผนครอบครัว สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธ์ุลูกน้ำยุงลาย นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และนำความรู้ไปเผยแพร่กับผู้ที่สนใจ

   

  

  

 

 

 

 
   
 
  เมื่อวันที่: 19.12.2561 , อ่าน: 0
 
หมู่ที่ 2 ตำบลควนสุบรรณ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
©2014 by ksb-spm11.com