เข้าสู่ระบบสมาชิก
User Name
  Password
    สมัครสมาชิก
    ลืมPassword
   
 

         กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ วชิรวิชาการ สุราษฏร์ธานี  ประจำปีการศึกษา 2561

        ในระหว่างวันที่ 24-26 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 โรงเรียนควนสุบรรณวิทยาได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ ในงาน วชิรวิชาการสุราษฎร์ธานีประจำปีการศึกษา 2561 จำนวนทั้งหมด 16 รายการ ได้รับรางวัลชนะเลิศ 2 รายการ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง 1 รายการ รวม 5 เหรียญทอง กับ 3 เหรียญทองแดงซึ่งกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในทางวิชาการของตนเองอย่างอิสระและสร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งการใช้กิจกรรมเป็นสื่อเพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

  

 

 

 

 
   
 
  เมื่อวันที่: 19.12.2561 , อ่าน: 0
 
หมู่ที่ 2 ตำบลควนสุบรรณ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
©2014 by ksb-spm11.com