กิจกรรมทัศนศึกษา 2562

โรงเรียนควนสุบรรณวิทยานำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ไปทัศนศึกษา ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในวันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562

 

 

  

   

 

 

 

 
   
 
  เมื่อวันที่: 22.12.2562 , อ่าน: 0
 
หมู่ที่ 2 ตำบลควนสุบรรณ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
©2014 by ksb-spm11.com