กิจกรรมมุทิตาจิตข้าราชการครูเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 30 กันยายน 2562 ดร. สุชาดา ลิ่มสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน โรงเรียนควนสุบรรณวิทยาร่วมกันจัดกิจกรรม งานมุทิตาจิตให้แก่
ครูผู้เกษียณอายุราชการ 2 ท่าน และนักการภารโรง 1 ท่าน ที่ตั้งใจทำงานสั่งสอนลูกศิษย์ให้มีความรู้
มีวิชา และเป็นคนดีของสังคมซึ่งอาชีพครูนั้น ก็เปรียบเสมือนเรือจ้างที่คอยส่งศิษย์นั้นให้ถึงฝั่ง
และจนมาถึงวาระสุดท้ายของการทำงาน ทางโรงเรียนก็ได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้
แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ มีขบวนกลองยาวต้อนรับและขบวนธงโรงเรียน
สร้างความประทับใจครั้งสุดท้ายในรั้วโรงเรียนให้แก่ครูเกษียณ

 

 

  

  

  

 

 

 
   
 
  เมื่อวันที่: 22.12.2562 , อ่าน: 0
 
หมู่ที่ 2 ตำบลควนสุบรรณ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
©2014 by ksb-spm11.com