กิจกรรมการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการและเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 69

โรงเรียนควนสุบรรณวิทยา ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 69
จำนวน 47 รายการ สรุปผลการแข่งขัน ดังต่อไปนี้ ร่วมแสดงความยินดีกับรับรางวัลเหรียญทอง
ชนะเลิศ 2 รายการ คือ การวาดภาพจิตรกรรมไทยประเพณี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและ
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลองระดับมัธยมศึกษาตอนต้น อีกทั้งโรงเรียนยังได้รับรางวัล
ประเภทอื่น ๆ อีกมากมาย เช่น รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันขับร้อง
เพลงไทยลูกทุ่งประเภทชาย ม.4-ม.6 รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันเขียน
ภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 เป็นต้น

 

  

  

  

  

  

 
   
 
  เมื่อวันที่: 22.12.2562 , อ่าน: 0
 
หมู่ที่ 2 ตำบลควนสุบรรณ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
©2014 by ksb-spm11.com