กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ วชิรวิชาการสุราษฎร์ธานี 2562

โรงเรียนควนสุบรรณวิทยา ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ "วชิรวิชาการสุราษฎร์ธานี 2562 "
จำนวน 9 รายการ สรุปผลการแข่งขัน ดังต่อไปนี้ ร่วมแสดงความยินดีกับรับรางวัลเหรียญทอง
ชนะเลิศ 1 รายการ คือ การประกวดโครงงานภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 อีกทั้งโรงเรียนยังได้รับรางวัล ประเภทอื่น ๆ อีกมากมาย เช่น รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันเขียนเรียงความ             การแข่งขันอัจฉริยภาพทางภาษาไทย การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ เป็นต้น

  

  

  

  

  

 

 

 
   
 
  เมื่อวันที่: 22.12.2562 , อ่าน: 0
 
หมู่ที่ 2 ตำบลควนสุบรรณ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
©2014 by ksb-spm11.com