โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม

นักเรียนโรงเรียนควนสุบรรณวิทยาเข้าร่วมโครงการ KJST Regional Science Innovation & Impromptu Speech Competition and Culture Exchange 2019 การแข่งขันในโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมระหว่างไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ผลการแข่งขันได้รับ 3 รางวัลคือ 🏆- รางวัล Special Award The Best of Pure Science Type ( จาก 22โรงเรียน ในไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย) 🥇- รางวัลเหรียญทอง Oral Presentation 🥈- รางวัลเหรียญเงิน การนำเสนอด้วยPoster จากทีมการแข่งขันทั้งหมด 22 ทีม

  

  

  

  

 

 

 

 
   
 
  เมื่อวันที่: 22.12.2562 , อ่าน: 0
 
หมู่ที่ 2 ตำบลควนสุบรรณ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
©2014 by ksb-spm11.com