กิจกรรมธรรมศึกษา

โรงเรียนควนสุบรรณวิทยาร่วมกับวัดควนสุบรรณจัดกิจกรรมติวนักธรรม สำหรับการสอบนักธรรมชั้นตรี ชั้นโท และเอก

 

 

 

 

 

 

 
   
 
  เมื่อวันที่: 23.12.2562 , อ่าน: 0
 
หมู่ที่ 2 ตำบลควนสุบรรณ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
©2014 by ksb-spm11.com