กิจกรรมประชุมผู้ปกครองและลงทะเบียนเรียน
ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ในวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 โรงเรียนควนสุบรรณวิทยาได้ดำเนินการจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง
และลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมไพลิน โรงเรียนควนสุบรรณวิทยา โดยมี ดร.สุชาดา ลิ่มสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนควนสุบรรณวิทยาเป็นประธาน คณะครู นักเรียน มีการชี้แจงรายงานผลการดำเนินงานในภาคเรียนที่ผ่านมา นโยบายด้านต่าง ๆ ของโรงเรียนที่จะดำเนินการในภาคเรียนนี้ แจกเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2562 เกียรติบัตรการแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 69 และได้มอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 11 ทุนรวมทั้งขอความร่วมมือจากผู้ปกครองในการดูแล พัฒนาคุณภาพนักเรียนร่วมกันโดยได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองเป็นอย่างดียิ่ง

 

 

 

 
   
 
  เมื่อวันที่: 23.12.2562 , อ่าน: 0
 
หมู่ที่ 2 ตำบลควนสุบรรณ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
©2014 by ksb-spm11.com