ผลงานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 รายวิชาเคมี

เรื่อง ธาตุและสารประกอบอนินทรีย์ในอุตสาหกรรม

 

https://element-compound.blogspot.com/?m=0

 

 

จัดทำโดย

นายณัฐวุฒิ เรืองสว่าง
นางสาววรัญญา บุญคุ้ม
นางสาวอนงค์ คุ้มตัว
นางสาวจารุวรรณ จำนิล
นางสาวสาธิตา เพ็งคำปั้ง

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ครูผู้สอน นางสาวนนุช ทองเกิด

 

 
   
 
  เมื่อวันที่: 22.2.2563 , อ่าน: 0
 
หมู่ที่ 2 ตำบลควนสุบรรณ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
©2014 by ksb-spm11.com