กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อมหาวิทยาลัย

    ในวันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี มาแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนควนสุบรรณวิทยา เพื่อเตรียมตความพร้อมและเป็นแนวทางในการเข้ารับการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย

 

  

 

  

  

   

 
   
 
  เมื่อวันที่: 8.3.2563 , อ่าน: 0
 
หมู่ที่ 2 ตำบลควนสุบรรณ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
©2014 by ksb-spm11.com