พิธีเข้าประจำกองและประดับอินทรธนูลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

       ในกิจกรรมพิธีเข้าประจํากองและประดับอินทรธนูลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนควนสุบรรณวิทยาจัดพิธีเข้าประจำกองและประดับอินทรธนูลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่โดยงานลูกเสือฝ่ายกิจการนักเรียนในวันพุธที่ 15 มกราคมพ. ศ. 2563 ณ บริเวณสนามฟุตบอลโรงเรียนควนสุบรรณวิทยาให้กับลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งในพิธีได้รับเกียรติจาก ดร.สุชาดา ลิ่มสวัสดิ์ เป็นประธานในพิธีและคณะผู้บังคับบัญชาลูกเสือร่วมแสดงความยินดี

  

  

  

  

 
   
 
  เมื่อวันที่: 8.3.2563 , อ่าน: 0
 
หมู่ที่ 2 ตำบลควนสุบรรณ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
©2014 by ksb-spm11.com