ประเมินนักเรียนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562

       ในวันที่ 22 มกราคม พ. ศ. 2563 โรงเรียนควนสุบรรณวิทยา ส่งนักเรียนเข้ารับการประเมินรางวัลนักเรียนพระราชทานในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เด็กชายกิตติศักดิ์ สกุลเผือกและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นายเจษฎา อนุวัฒนวงค์ โดย ดร.สุชาดา ลิ่มสวัสด์ ผู้อำนวยการโรงเรียนควนสุบรรณวิทยา คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียนร่วมต้อนรับคณะกรรมการการประเมินนักเรียนเพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทานในช่วงแรกมีการแนะนำตัวประวัติการศึกษานำเสนอผลงานเด่นเช่นการแสดงดนตรีกลองยาว การวาดภาพจิตรกรรมไทยประเพณี การนำเสนอโครงงานภาษาอังกฤษนอกจากการแสดงความสามารถพิเศษแล้วคณะกรรมการยังพิจารณาผลการเรียนเนื่องจากรางวัลนักเรียนพระราชทานผู้ที่ผ่านการประเมินจะต้องมีความโดดเด่นในทุกๆด้านด้านอนุรักษ์ความเป็นไทยใส่ใจประเพณีวัฒนธรรมไทยรวมไปถึงนำวัฒนธรรมไทยไปเผยแพร่

  

  

   

   

 

 
   
 
  เมื่อวันที่: 8.3.2563 , อ่าน: 0
 
หมู่ที่ 2 ตำบลควนสุบรรณ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
©2014 by ksb-spm11.com