กิจกรรมแนะแนวสัญจร 2562

      ในระหว่างวันที่ 4-7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ทางโรงเรียนควนสุบรรณวิทยาได้จัดกิจกรรมแนะแนวสัญจรเพื่อประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย ในการตัดสินใจเลือกโรงเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยม

  

  

  

  

 

 
   
 
  เมื่อวันที่: 8.3.2563 , อ่าน: 0
 
หมู่ที่ 2 ตำบลควนสุบรรณ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
©2014 by ksb-spm11.com