กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ปีการศึกษา 2562

            ในวันที่12-14 กุมภาพันธ์พ.ศ.2563 ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ สี่หนึ่งเจ็ดเพื่อส่งเสริมความรู้ความสามารถทักษะการดำรงชีวิตและยังส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพในการทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น ส่งเสริมสมรรถภาพในการคิด สมรรถภาพทางด้านจิตใจเพื่อให้ผู้เรียนมีจิตใจ ความคิดที่ดีและมีคุณภาพ

  

  

  

  

 
   
 
  เมื่อวันที่: 8.3.2563 , อ่าน: 0
 
หมู่ที่ 2 ตำบลควนสุบรรณ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
©2014 by ksb-spm11.com