กิจกรรมเปิดบ้าน ประจำปีการศึกษา 2562

    ในวันที่21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ทางโรงเรียนควนสุบรรณวิทยาได้จัดกิจกรรมเปิดบ้าน ( Open house) เพื่อเป็นการจัดกิจกรรมการแสดงความสามารถของนักเรียนภายใน โรงเรียน แสดงนิทรรศการณ์ต่างๆเกี่ยวกับโครงงานอาชีพ โครงงานวิทยาศาสตร์ โครงการต่างๆภายในโรงเรียน และยังเป็นการเผยแพร่ความรู้ของแต่ละกิจกรรมภายในโรงเรียนให้กับนักเรียนในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายได้รับรู้

   

   

   

 

   

 
   
 
  เมื่อวันที่: 8.3.2563 , อ่าน: 0
 
หมู่ที่ 2 ตำบลควนสุบรรณ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
©2014 by ksb-spm11.com