กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2562

     ในวันพุธที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2563 ผอ.สุชาดา ลิ่มสวัสดิ์และคณะครูโรงเรียนควนสุบรรณวิทยา ได้ร่วมกับนักเรียนจัดสถานที่จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่มีจิตสาธารณะช่วยเหลืองานโรงเรียนให้กับนักเรียนที่จบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อแสดงความยินดีและเป็นกำลังใจให้กับนักเรียนที่จบการศึกษา

       

       

       

       

 
   
 
  เมื่อวันที่: 8.3.2563 , อ่าน: 0
 
หมู่ที่ 2 ตำบลควนสุบรรณ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
©2014 by ksb-spm11.com