ประกาศโรงเรียนควนสุบรรณวิทยา

เรื่อง การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4


โรงเรียนเปิดรับสมัครนักเรียนระหว่างวันที่ 3-12 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 โดยรับสมัครผ่านระบบ 2 ระบบ ดังนี้
==========================================
1.สมัครผ่านระบบออนไลน์สมัครผ่านลิงค์ด้านล่างหรือคิวอาร์โค้ด
ม.1 ----> สมัครผ่านลิงค์ https://forms.gle/BkomBbh33hYxDKT97
ม.4 ----> สมัครผ่านลิงค์ https://forms.gle/H867gdMrqNDBmkfz6
***** หมายเหตุ *****
เปิดระบบวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2563 เวลา 8.30 เป็นต้นไป
ปิดระบบวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 24.00 น.
โดยผู้สมัครสามารถยื่นเอกสารหลักฐานการสมัครได้ 2 กรณี
กรณีที่ 1 ยื่นหลักฐานการสมัครด้วยตนเอง
ระหว่างวันที่ 3-12 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00-15.00 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ ห้องวิชาการ โรงเรียนควนสุบรรณวิทยา
กรณีที่ 2 ส่งไปรษณีย์ มาที่
โรงเรียนควนสุบรรณวิทยา
หมู่ที่ 2 ตำบลควนสุบรรณ อำเภอบ้านนาสาร
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120
===========================================
2.สมัครด้วยตนเอง
ระหว่างวันที่ 3-12 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00-15.00 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ ห้องวิชาการ โรงเรียนควนสุบรรณวิทยา
***** หมายเหตุ ******
ผู้สมัครต้องสวมหน้ากากอนามัยก่อนเข้าสถานที่รับสมัครและปฏิบัติตามมาตรการโรคติดต่อCOVID19
===========================================

**** ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น.
สอบคัดเลือกวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2563 เวลา 08.30-12.30 น. (เฉพาะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1)  ประกาศผลสอบคัดเลือกวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น.****
มอบตัวและปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ในวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 8.30 น.

 

 

 
   
 
  เมื่อวันที่: 29.4.2563 , อ่าน: 0
 
หมู่ที่ 2 ตำบลควนสุบรรณ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
©2014 by ksb-spm11.com