กิจกรรมมอบตัวและปฐมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2563

ในวันศุกร์ ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2563 โรงเรียนควนสุบรรณวิทยาได้จัดกิจกรรมมอบตัวและปฐมนิเทศ นักเรียนใหม่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 หัวหน้าฝ่ายวิชาการและหัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียนได้มีการชี้แจงเรื่องกฎระเบียบต่างๆภายในโรงเรียน ให้ผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนลงทะเบียนมอบตัวเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นการศึกษาของตน พร้อมทั้งแนะนำแนวทางการป้องกัน Covid-19 ให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง ซึ่งทางโรงเรียนได้มีการควบคุมการเว้นระยะห่าง การสวมหน้ากากอนามัยอย่างเข้มงวดตามสถานการณืที่เกิดขึ้น

 

   

   

    

 

 

 

 

 

 

 

 
   
 
  เมื่อวันที่: 9.9.2563 , อ่าน: 0
 
หมู่ที่ 2 ตำบลควนสุบรรณ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
©2014 by ksb-spm11.com