กิจกรรมโครงการ Big Cleaning Day " เพื่อพิชิตไข้เลือดออกในชุมชน

วันศุกร์ ที่10 กรกฎาคม 2563 ทางคณะครู สภานักเรียน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนควนสุบรรณวิทยาได้เข้าร่วมเดินขบวนรณรงค์โครงการ Big Cleaning Day " เพื่อพิชิตไข้เลือดออกในชุมชน " กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลควนสุบรรณและโรงเรียนควนสุบรรณ #3เก็บ3โรค #เก็บบ้านเก็บขยะเก็บน้ำ

 

      

  

   

  

  

 

 
   
 
  เมื่อวันที่: 9.9.2563 , อ่าน: 0
 
หมู่ที่ 2 ตำบลควนสุบรรณ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
©2014 by ksb-spm11.com