SUPERIORITY OF INNOVATION RESEARCH FOR TEACHER AND STUDENT LEARNING 2020

       ในระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน 2563 นายนิพนธ์ ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดงานพร้อมมอบโล่ห์รางวัลทรงคุณค่าสพฐ.(OBEC AWARDS) และมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติรางวัลต่างๆ ในงาน SUPERIORITY OF INNOVATION RESEARCH FOR TEACHER AND STUDENT LEARNING 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 โดยมีนายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิของเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามาร่วมงาน  ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมถึงการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานนวัตกรรมการศึกษาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ในช่วงสถานการณ์  ทางโรงเรียนควนสุบรรณวิทยาได้เข้าร่วมการนำเสนอนวัตกรรมการศึกษา เรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้เทคนิค ซี ไอ อาร์ บนเครือข่ายสังคมออนไลน์เอ็ดโมโด สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นำเสนอโดยคุณครูภัสราภรณ์ ณ พัทลุง

 

 

 

 

 

 

 
   
 
  เมื่อวันที่: 11.9.2563 , อ่าน: 0
 
หมู่ที่ 2 ตำบลควนสุบรรณ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
©2014 by ksb-spm11.com