พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

โครงการโรงเรียนมัธยม อำเภอบ้านนาสาร ดำเนินการ 7 มาตรการ 

              ในวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 9.30-11.00 น. นางมนัสชนก ทองชล ผู้อำนวยการโรงเรียนควนสุบรรณวิทยา พร้อมด้วยนางสาวภัสราภรณ์ ณ พัทลุง คุณครูผู้รับผิดชอบโครงการ และนางสาวกัลยกร เคลือบทอง ประธานนักเรียน ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการโรงเรียนมัธยม อำเภอบ้านนาสาร ดำเนินการ 7 มาตรการ เพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ ณ หอประชุมสัตบุษย์ โรงเรียน บ้านนาสาร โดยมีนายกัมปนาท กลิ่นเสาวคนธ์ นายอำเภอบ้านนาสาร เป็นประธานในพิธี

  

  

  

 

 

 
   
 
  เมื่อวันที่: 16.3.2564 , อ่าน: 0
 
หมู่ที่ 2 ตำบลควนสุบรรณ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
©2014 by ksb-spm11.com