กิจกรรมบริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนท่าชีวิทยาคม

        ในวันอังคาร ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 น. นางมนัสนก ทองชล ผู้อำนวยการโรงเรียนควนสุบรรณวิทยา ร่วมกับ ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เดินทางร่วมบริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือครอบครัวของ เด็กชายปุณณัตต์ แดงเพ็ชร นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนท่าชีวิทยาคม เนื่องจากไฟฟ้าลัดวงจร ทำให้บ้านและทรัพย์สินเสียหายทั้งหลัง  และเข้าร่วมการต้อนรับ ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนพรุพีพิทยาคม  ต.พรุพี อ.บ้านนาสาร  จ.สุราษฎร์ธานี

 

 

 

 

 

 

 
   
 
  เมื่อวันที่: 5.4.2564 , อ่าน: 0
 
หมู่ที่ 2 ตำบลควนสุบรรณ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
©2014 by ksb-spm11.com