กิจกรรมร่วมพิธีเปิดป้ายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมร่วมพิธีเปิดป้ายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สุราษฎร์ธานี ชุมพร

         

             ในวันพุธ ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 09.39 น. นางมนัสนก ทองชล ผู้อำนวยการโรงเรียนควนสุบรรณวิทยา ร่วมด้วยผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. หัวหน้าหน่วยงาน ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู แขกผู้มีเกียรติ บุคลากร และลูกจ้างในสังกัด ร่วมพิธีเปิดป้ายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยกราบนมัสการ พระครูปริยัตยาภิรม เจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี มาประกอบพิธีสงฆ์ เจิมป้าย  ติดแผ่นทอง ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ ป้ายของสำนักงานเขตฯ พร้อมทั้งประพรมน้ำพระพุทธมนต์แก่ผู้มาร่วมในพิธี โดยมีว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดป้าย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
 
  เมื่อวันที่: 5.4.2564 , อ่าน: 0
 
หมู่ที่ 2 ตำบลควนสุบรรณ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
©2014 by ksb-spm11.com