กิจกรรมวันมาฆบูชา 

       ในวันพฤหัสบดี ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. นางมนัสนก ทองชล ผู้อำนวยการโรงเรียน        ควนสุบรรณวิทยา ร่วมกับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนควนสุบรรณวิทยา ได้มีการจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2564 ขึ้น เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการดำรงตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี อีกทั้งเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยสืบไป

 

    

 

 

 
   
 
  เมื่อวันที่: 5.4.2564 , อ่าน: 0
 
หมู่ที่ 2 ตำบลควนสุบรรณ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
©2014 by ksb-spm11.com