กิจกรรม “โครงการเครือข่ายโรงเรียนเท่าทันสื่อ กวีเปล่งประกาย”

            ในวันพฤหัสบดี ที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางมนัสชนก ทองชล ผู้อำนวยการโรงเรียนควนสุบรรณวิทยา ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรม "โครงการเครือข่ายโรงเรียนเท่าทันสื่อ กวีเปล่งประกาย"ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และห้องสมุดลูกข่าง โดยกิจกรรมครั้งนี้เป็นการสานต่อความรู้เรื่องการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ แล้วนำความคิดและจินตนาการถ่ายทอดเป็นคำประพันธ์ จากแกนนำรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง ซึ่งนำทีมโดยนางสาวภัทรีพันธุ์ จันทร์บัว ที่ปรึกษาโครงการ

  

  

 

 
   
 
  เมื่อวันที่: 5.4.2564 , อ่าน: 0
 
หมู่ที่ 2 ตำบลควนสุบรรณ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
©2014 by ksb-spm11.com