การประเมินประสิทธิผล การปฏิบัติงานในหน้าที่ ท่านรองผู้อำนวยการ สพม.

      วันที่ 5 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานีชุมพร มีการประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของ ท่านรองฯ ดร.สำรวย ภักดี ท่านรองฯ ชัยณรงค์ ช่างเรือ รองผู้อำนวยการ สพม. สุราษฎร์ธานีชุมพร และท่านรองฯ พันธนันท์ นิลพัฒน์ โดยมีท่านประทีป ทองด้วง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต2 เป็นประธานกรรมการ

       ในการนี้โรงเรียนควนสุบรรณวิทยา โดยการบริหารงานของท่าน ผอ.มนัสชนก ทองชล และครูผู้รับผิดชอบโครงการ ได้ร่วมจัดนิทรรศการผลงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งเป็นรางวัลเหรียญทองระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมชลธี สพม.สุราษฎร์ธานีชุมพร

  

 

 
   
 
  เมื่อวันที่: 5.4.2564 , อ่าน: 0
 
หมู่ที่ 2 ตำบลควนสุบรรณ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
©2014 by ksb-spm11.com