กิจกรรมทดสอบความรู้ธรรมศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาในสนามหลวง พ.ศ. 2553

             ในวันศุกร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2564 โรงเรียนควนสุบรรณวิทยาจัดการสอบและเป็นสนามสอบในการทดสอบความรู้ธรรมศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาในสนามหลวง พ.ศ. 2553 โดยมีคณะสงฆ์จากวัดควนสุบรรณ ทำหน้าที่คณะกรรมการอำนวยการ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม เป็นพลเมืองที่ดีและมีคุณภาพ

  

 

 

 

 

 

 
   
 
  เมื่อวันที่: 5.4.2564 , อ่าน: 0
 
หมู่ที่ 2 ตำบลควนสุบรรณ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
©2014 by ksb-spm11.com