การติดตามการรายงานผลการปฏิบัติงานสายงานบริหารสถานศึกษา

            ในวันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2564 นางมนัสชนก ทองชล ผู้อำนวยการโรงเรียนควนสุบรรณวิทยา เข้ารับการติดตามการรายงานผลการปฏิบัติงานสายงานบริหารสถานศึกษา ณ โรงเรียนบ้านนาสาร โดยมีนายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร เยี่ยมชมนิทรรศการผลงาน และนายวิเชียร แก้วศรีแฝก รองผู้อำนวยการและคณะ เป็นคณะกรรมการในการติดตามประเมินผล

  

 

  

 
   
 
  เมื่อวันที่: 5.4.2564 , อ่าน: 0
 
หมู่ที่ 2 ตำบลควนสุบรรณ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
©2014 by ksb-spm11.com