กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการสถานศึกษาพอเพียงสู่ศูนย์การเรียนรู้

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา

            ในวันศุกร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2564 โรงเรียนควนสุบรรณวิทยาจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการสถานศึกษาพอเพียงสู่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา โดยมีนางมนัสชนก ทองชล ผู้อำนวยการโรงเรียนควนสุบรรณวิทยา เป็นประธานในพิธี และทีมวิทยากร ดร อรชพร มีพัฒน์ นายเบญจมินทร์ จันทวงศ์  นางยูไรดา เจ๊ะอุบง ซึ่งคณะครูและนักเรียนทุกคนเข้าร่วมถอดบทเรียน 3 ห่วง 2 เงื่อนไข 4 มิติ รวมไปถึงการเขียนแผนการจัดการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

 

 

 

 

 

 

 
   
 
  เมื่อวันที่: 5.4.2564 , อ่าน: 0
 
หมู่ที่ 2 ตำบลควนสุบรรณ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
©2014 by ksb-spm11.com