การประชุมสร้างความเข้าใจการดำเนินการพื้นที่ต้นแบบ

ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขตพื้นที่และโรงเรียนแกนนำ

          ในวันพฤหัสบดี ที่ 18 มีนาคม 2564 และวันศุกร์ ที่ 19 มีนาคม 2564  นางมนัสชนก ทองชล ผู้อำนวยการโรงเรียนควนสุบรรณวิทยา และนางสาวภัทรีพันธุ์ จันทร์บัว ได้เข้าร่วมประชุมสร้างความเข้าใจการดำเนินการพื้นที่ต้นแบบระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขตพื้นที่และโรงเรียนแกนนำ เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งพัฒนาโดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.) ศูนย์เฉพากิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน สพฐ. (ฉก.ชน.) และมหาวิทยาลัยนเรศวร ณ โรงแรมเซ็นทราบายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

                         

 

 

 
   
 
  เมื่อวันที่: 6.4.2564 , อ่าน: 0
 
หมู่ที่ 2 ตำบลควนสุบรรณ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
©2014 by ksb-spm11.com