กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2563

               ในวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2564 โรงเรียนควนสุบรรณวิทยาจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนที่จบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อแสดงความยินดีและเป็นกำลังใจให้กับนักเรียนที่จบการศึกษา

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
   
 
  เมื่อวันที่: 6.4.2564 , อ่าน: 0
 
หมู่ที่ 2 ตำบลควนสุบรรณ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
©2014 by ksb-spm11.com