การมอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

         ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน  ทางโรงเรียนจึงได้ดำเนินการมอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา 2563 ในวันอังคารที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โดยนางมนัสชนก ทองชล ผู้อำนวยการโรงเรียนควนสุบรรณวิทยา เป็นประธาน พร้อมด้วยคุณครูผู้รับผิดชอบเป็นผู้ดำเนินการ

 

 

 

 

 

 

 

 
   
 
  เมื่อวันที่: 6.4.2564 , อ่าน: 0
 
หมู่ที่ 2 ตำบลควนสุบรรณ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
©2014 by ksb-spm11.com