กิจกรรมวันวิชาการ “OPEN HOUSE 2020 ค.บ.ว. พอเพียงˈ63

           ในวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2564 โรงเรียนควนสุบรรณวิทยาได้จัดกิจกรรมวันวิชาการ “OPEN HOUSE 2020 ค.บ.ว. พอเพียงˈ63” โดยมีนายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพรเป็นประธานในพิธีเปิด เพื่อเป็นการจัดกิจกรรมการแสดงความสามารถของนักเรียนภายในโรงเรียน แสดงนิทรรศการต่าง ๆ เกี่ยวกับโครงงานอาชีพ โครงงานวิทยาศาสตร์ โครงการต่าง ๆ ภายในโรงเรียน และยังเป็นการเผยแพร่ความรู้ของแต่ละกิจกรรมภายในโรงเรียนให้กับนักเรียนในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายได้รับรู้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
 
  เมื่อวันที่: 6.4.2564 , อ่าน: 0
 
หมู่ที่ 2 ตำบลควนสุบรรณ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
©2014 by ksb-spm11.com