การประชุมผ่านระบบทางไกล Video Conference กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ติดตามการรับนักเรียน

           ในวันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 นางมนัสชนก ทองชล ผู้อำนวยการโรงเรียนควนสุบรรณวิทยา เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบทางไกล Video Conference กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ติดตามการรับนักเรียน และเตรียมความพร้อมการเรียนการสอนสถานการณ์ covid-19 โดยมีนายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร เป็นประธาน

  

 

 

 

 

 
   
 
  เมื่อวันที่: 10.7.2564 , อ่าน: 0
 
หมู่ที่ 2 ตำบลควนสุบรรณ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
©2014 by ksb-spm11.com